từ thiện

17/12/2013

Thành lập Chi hội từ thiện Cát Trắng Dốc Lết – Ninh Hòa

Chi hội từ thiện Cát Trắng Dốc Lết – Ninh Hòa thành lập theo Quyết định số: 01/QĐ/HBT ngày 18/09/2013 của Hội Bảo trợ người tàn […]